Torstai, 13. toukokuuta 2021

YLE: Äiti yritti varata lapselleen hammaslääkäriä – ei onnistu, kun säännöt sen kieltävät

Käyttäjän arvio: 0 / 5

HuonoHuonoHuonoHuonoHuono
 

Lapsi-ja-vauva-hoidossa

Vanhempien on vaikea tietää, mitä lääkkeitä lapselle on määrätty tai miten saada hänelle aika lääkäriin. Tietosuojan takia yli 10-vuotiaiden lasten vanhemmat voivat elää pimennossa lastensa sairauksista tai ongelmista.

Imatralainen Rita Wallenius on kahden alaikäisen lapsen äiti. Hän yritti muuttaa kouluikäiselle lapselle osoitettua hammaslääkäriaikaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten sähköisessä Hyvis-palvelussa.

Kuitenkin selvisi, että vanhempi ei voi 10-vuotiaan lapsen hammaslääkäriaikaa muuttaa. Muutoksen voisi tehdä vain alle 10-vuotiaalle lapselle. Lopulta Rita Walleniukselle selvisi, ettei hän itse asiassa pysty näkemään mitään lapsistaan tallennettua terveystietietoa.

– Minulla on 10- ja 13-vuotiaat lapset. He eivät todellakaan ole vielä kypsiä päättämään omista terveysasioistaan tai edes varaamaan itselleen aikoja, Rita Wallenius kertoo.

Wallenius oli asiasta pöyristynyt ja pyysi, voisiko hän lapsensa puolesta mitenkään asioida sähköisesti. Varata vaikka ajan hammaslääkärille. Sellaista mahdollisuutta ei Eksotella tällä hetkellä ole.

Sekä valtakunnallisessa Omakanta-palvelussa sekä Eksoten Hyvis-palvelussa noudatetaan 10 vuoden ikärajaa tietojen näyttämisessä vanhemmille. Omakanta-palvelusta ihmiset pystyvät katsomaan esimerkiksi itselleen määrätyt lääkkeet.

Usein vanhemmat haluaisivat esimerkiksi tarkistaa, onko lapsen tarvitsemaa lääkettä vielä reseptillä saatavissa tai onko resepti vielä voimassa. Yli 9-vuotiaille määrättyjä lääkkeitä tai hoitotietoja Omakannasta ei kuitenkaan voi katsoa.

– Äiti ei saa nähdä lapsen tietoja verkossa. Minusta tuntuu omituiselta, koska 10-vuotias on mielestäni vielä lapsi, sanoo Rita Wallenius.

10-vuotias päättää itse

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten hallintojohtaja Keijo Siiskonen kertoo, että lasta on hoidettava yhteisymmärryksessä lapsen kanssa. Kun alaikäinen on kykenevä päättämään omasta hoidostaan, niin hän voi kieltää hoitojaan koskevan tietojen luovuttamisen. Niitä eivät siis saa edes omat vanhemmat.

– On hirveän vaikea määritellä, minkä ikäinen on kykenevä päättämään omasta hoidostaan. 10 vuotta on tällä hetkellä voimassaoleva valtakunnallinen linjaus, ja Eksote noudattaa sitä, kertoo Siiskonen.

Siiskosen mukaan esimerkiksi rokotus on sellainen esimerkki, mihin vanhemmat ehkä saattaisivat haluta puuttua.

– Jos vanhemmat eivät halua vaikka 13-vuotiaalle lapselle rokotusta, mutta lapsi sen haluaisi. Jos ikäraja olisi 15 vuotta, niin vanhemmat näkisivät ne rokotustiedot, kertoo Siiskonen.

Vain pienten lasten tiedot

Väestörekisterikeskuksen hankepäällikkö Matti Hiltusen mukaan 10 ikävuoden raja perustuu sosiaali- ja terveysministeriön linjaukseen. Laki ei siis ikärajaa määritä.

– Raja laitettiin niin alhaiseksi, että todennäköisyys olisi erittäin pieni siihen, että lapsi haluaisi salata tiedot vanhemmiltaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön linjaus 10 vuoden ikärajasta koskee vain Kelan sähköistä

, mutta monet, kuten Eksote Lappeenrannassa, on ottanut sen muuallakin terveydenhoidossa käyttöön.

Väestörekisterikeskuksen hankepäällikkö Matti Hiltusen mukaan ikärajalla on haluttu estää, etteivät arkaluontoiset asiat tule muiden tietoon.

– Jos 15-vuotias lapsi vaikka haluaa ehkäisypillerit, kertoo Hiltunen.

Hiltusen mukaan ikärajaa pohdittiin pitkään ja sitä haarukoitiin 3:n ja 15 vuoden väliin. Lopulta päädyttiin 10 vuoden ikärajaan.

– Omakanta-palvelussa näkyy potilastietoja, terveystietoja ja laboratoriotutkimuksien tuloksia. Siellä näkyy myös ajanvaraustietoja. Esimerkiksi jos lapsi on varannut ajan gynekologille, niin ne eivät saa tulla vanhempien tietoon.

Tietoja alaikäiselle lapselle määrätyistä lääkkeistä vanhemmat voivat kuitenkin saada apteekista. Silloinkin vanhemman tulee tarkasti tietää, mistä lääkkeistä on kyse.

– Esimerkiksi tavallisen allergialääkkeen uusimistarpeen saa tietää apteekista, mutta vaikkapa tietoja e-pillereistä apteekki ei luovuta vanhemmille, kertoo Lappeenrannan Sammonlahden apteekin apteekkari Janne Nissilä.

Alle 10-vuotiaan lapsen tiedot vanhemmat saavat nykyään vanhempien pankkitunnusten avulla Omakanta-palvelusta.

Vanhemman ei tarvitse tietää kaikkea

Mannerheimin lastensuojeluliiton johtavan asiantuntijan Esa Iivosen mielestä lapsen tai nuoren on helpompi mennä puhumaan asioistaan lääkärille tai hoitajalle, jos hänen ei tarvitse pelätä, että asia tulee vanhempien tietoon.

– Kyllä se varmasti madaltaa kynnystä mennä puhumaan asioista, kertoo Esa Iivonen.

Iivonen muistuttaa, että lopulta lääkärin tehtävä on päättää, kerrotaanko asiasta vanhemmille vai ei.

Sen määrää laki potilaan asemasta ja oikeuksista: "Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa."

Esa Iivonen uskoo, että pienistä asioista tai vaivoista lääkäri ja alaikäinen lapsi pystyvät helpostikin antamaan luvan tietojen luovuttamisesta vanhemmille. Mutta vaikeammat asiat voivat jäädä vain lapsen ja hoitohenkilökunnan tietoon.

– Esimerkiksi mielenterveysongelmissa lääkärin on päätettävä, onko asia niin merkittävä, että lapsi ei sen kanssa yksin pärjää ja se on hyvä saada myös vanhempien tietoon, sanoo Iivonen.

 

Lisääntynyttä riskiä sydän- ja verenkiertojärjestelmän haittoihin ei todettu annoksilla, jotka ovat korkeintaan 1200 mg/vrk, mikä on suurin itsehoidossa tavallisesti käytetty vuorokausiannos.

Jotta riski sydän- ja verenkiertojärjestelmän haitoille olisi mahdollisimman pieni, PRAC suositteli, että 2400 mg /vrk tai suurempia ibuprofeeni-annoksia pitäisi välttää niillä potilailla, joilla on vakava sydän- tai verenkiertohäiriö esim. sydämen vajaatoiminta tai joilla on aiemmin ollut sydäninfarkti tai aivohalvaus. Pitkäaikaista hoitoa varsinkin suurilla ibuprofeeni-annoksilla pitää tarkasti harkita myös niillä potilailla, joilla on muita sydän- ja verenkiertojärjestelmään kohdistuvia riskitekijöitä, kuten korkea verenpaine, diabetes, korkea veren kolesteroliarvo tai jotka tupakoivat.

PRAC arvioi myös ibuprofeenin ja pieniannoksisen asetyylisalisyylihapon (ASA) yhteisvaikusta. Pieniannoksista ASAa käytetään estämään veritulppien muodostumista ja ehkäisemään sydäninfarktia ja aivohalvausta. Laboratoriotutkimuksissa ibuprofeeni on estänyt ASAn vaikutusta. Pitkäaikaisen ibuprofeeni hoidon vaikutus ASAn veritulppien muodostumista ehkäisevään vaikutukseen on edelleen epävarmaa. Satunnaisen ibuprofeenin käytön ei pitäisi vaikuttaa pieniannoksisen ASAn hyödyllisiin vaikutuksiin.

PRACin suositusta käsittelee seuraavaksi myyntilupien tunnustamis- ja hajautetun menettelyn koordinaatioryhmä (CMDh) sekä tarvittaessa Euroopan komissio, jotka antavat asiasta lopullisen päätöksen.

- See more at: http://www.fimea.fi/ajankohtaista/ajankohtaista_uutissivu/1/0/suosituksia_suurten_ibuprofeeni-annosten_kayttoon#sthash.EjIADZKN.dpufSuosituksia suurten ibuprofeeni-annosten käyttöön

Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) on saanut valmiiksi ibuprofeeniin liittyvien sydän- ja verenkiertojärjestelmään kohdistuvien riskien arvioinnin. Arviointi vahvistaa, että suuriin ibuprofeeni-annoksiin (2400 mg/vrk tai enemmän) liittyy vähän lisääntynyt riski saada esim. sydäninfarkti tai aivohalvaus. Lisääntynyt riski on vastaavanlainen kuin joillakin muillakin tulehduskipulääkkeillä, kuten COX-2 estäjillä tai diklofenaakilla.

Lisääntynyttä riskiä sydän- ja verenkiertojärjestelmän haittoihin ei todettu annoksilla, jotka ovat korkeintaan 1200 mg/vrk, mikä on suurin itsehoidossa tavallisesti käytetty vuorokausiannos.

Jotta riski sydän- ja verenkiertojärjestelmän haitoille olisi mahdollisimman pieni, PRAC suositteli, että 2400 mg /vrk tai suurempia ibuprofeeni-annoksia pitäisi välttää niillä potilailla, joilla on vakava sydän- tai verenkiertohäiriö esim. sydämen vajaatoiminta tai joilla on aiemmin ollut sydäninfarkti tai aivohalvaus. Pitkäaikaista hoitoa varsinkin suurilla ibuprofeeni-annoksilla pitää tarkasti harkita myös niillä potilailla, joilla on muita sydän- ja verenkiertojärjestelmään kohdistuvia riskitekijöitä, kuten korkea verenpaine, diabetes, korkea veren kolesteroliarvo tai jotka tupakoivat.

PRAC arvioi myös ibuprofeenin ja pieniannoksisen asetyylisalisyylihapon (ASA) yhteisvaikusta. Pieniannoksista ASAa käytetään estämään veritulppien muodostumista ja ehkäisemään sydäninfarktia ja aivohalvausta. Laboratoriotutkimuksissa ibuprofeeni on estänyt ASAn vaikutusta. Pitkäaikaisen ibuprofeeni hoidon vaikutus ASAn veritulppien muodostumista ehkäisevään vaikutukseen on edelleen epävarmaa. Satunnaisen ibuprofeenin käytön ei pitäisi vaikuttaa pieniannoksisen ASAn hyödyllisiin vaikutuksiin.

PRACin suositusta käsittelee seuraavaksi myyntilupien tunnustamis- ja hajautetun menettelyn koordinaatioryhmä (CMDh) sekä tarvittaessa Euroopan komissio, jotka antavat asiasta lopullisen päätöksen.

tts

Weather data age > 6 hrs
Helsinki
-2 °C

Kelan apteekkiohjeet

apteekkien-sv

Farmaseuttien palkat 1.4.2015 - 31.10.2016

Palkka-
ryhmä
1.-2.
vuotena
3.-5.
vuotena
6.-8.
vuotena
9.-11.
vuotena
12.
vuotena
II 2 358 2 439 2 533 2 677 2 870
III 2 455 2 552 2 650 2 805 2 990
IV 2 563 2 664 2 768 2 931 3 126
V 2 675 2 781 2 888 3 057 3 265
VI 2 788 2 900 3 009 3 185 3 399
Farmasiaoppilaan palkka on 1.4.2015 alkaen 1.061 eur/kk.

Apteekkien työntekijöiden palkat 1.10.2015 -

Palkka-
ryhmä
1.-3.
vuotena
4.-6.
vuotena
7.-8.
vuotena
9.
vuotena
 
I 1 578 1 650 1 710 1 781  
II 1 625 1 697 1 759 1 829  
III 1 685 1 760 1 823 1 897  
IV 1 793 1 867 1 934 2 001  
Apteekkien työntekijöiden työaikalisät 1.10.2015 alkaen:
Iltalisä     3,56 eur/h  
Lauantai- ja aattolisä 3,81 eur/h  
Yölisä     4,55 eur/h  
 
 

Proviisorien palkat 1.4.2015 - 31.10.2016

Palkka-
ryhmä
1.-2.
vuotena
3.-5.
vuotena
6.-8.
vuotena
9.-11.
vuotena
II 3 424 3 569 3 717 4 045
III 3 769 3 929 4 088 4 451
IV 3 939 4 104 4 274 4 653
V 4 110 4 284 4 461 4 852
VI 4 283 4 463 4 646 5 056
Farmaseuttien ja proviisorien työaikalisät 1.4.2015alkaen:
Iltalisä     4,79 eur/h
Lauantai- ja aattolisä 5,11 eur/h
Yölisä     5,44 eur/h